خاطراتی از سیره شهدا در موضوع مقابله با گناه به همراه روایات مرتبط

قال رسول الله: کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه اعین عین بکت من خشیه الله و عین غضت عن محارم الله و عین باتت ساهره فی سبیل الله

همه چشم ها در روز قیامت گریانند جز سه چشم؛ چشمی که از ترس خدا بگرید؛ چشمی که از نامحرم فرونهاده شود و چشمی که در راه خدا شب زنده دار باشد.