رسول خدا(ص): هرگاه یکی از محارم خود را که به بلوغ جنسی رسیده, ببوسد؛ بین دو چشم و سر او را ببوسد و از بوسیدن گونه و دهان خودداری کند.

 

عید و بدرقه و زیارت برایش فرقی نداشت. هر وقت می خواستیم روبوسی کنیم فقط پیشانیمان را می بوسید. نه فقط من, با خاله ها و عمه ها هم همین طور بود. گفتم:« ما که محرمیم چرا درست روبوسی نمیکنی؟» با همان حجب و حیای همیشگی اش گفت:« آخه خواهر من! دلیلی نداره صورت زن ها رو ببوسم, فقط صورت مادر رو میبوسم, میترسم در غیر این صورت به گناه بیفتم».

آرشیو موسسه فرهنگی مطاف عشق

شهید شعبان قاضی پور