رسول خدا(ص): عبادت هفتاد جزء است. بالاترین و بزرگترین آن کسب روزی حلال است.

 

بحث تقسیم اراضی که پیش آمد, عبدالحسین گفت :« دیگه این روستا جای زندگی نیست, آب و زمین رو به زور گرفتن و می خوان بین مردم تقسیم کنند, بدتر این که سهم چندتا بچه یتیم هم قاطی این هاست

رفتیم مشهد؛ خانه یکی از اهالی که خالی بود. موقتا ساکن شدیم. مانده بود کار, دو ماه شاگرد سبزی فروشی شد و پانزده روز شاگرد لبنیاتی ؛ اما سر هیچ کدام دوام نیاورد. می گفت: سبزی فروشه سبزی ها رو حیس میکنه تا سنگین تر بشه, لبنیاتیه هم جنس خوب و بد رو قاطی می کنه و غش و کم فروشی داره. از همه بدتر اینه که میخوان منم مثل خودشون بشم.» بعد از آن یک بیل و کلنگ برداشت و رفت سر گذر. بعد از سه چهار روز یک بنا پیدا شده بود که عبدالحسین را با خودش ببرد. جان کندن داشت, مزدش هم روزی ده تومان بود ولی به قول عبدالحسین « هیچ طوری نیست, نون زحمت کش نون پاک و حلالیه, خیلی بهتر از اون دوتا است».

کتاب خاک های نرم کوشک ص ۲۴-۲۶

شهید عبدالحسین برونسی